Revalidatieprogramma – Heup Dysplasie

Heup Dysplasie is een aandoening van de heup. Vaak komt HD in twee heupen tegelijk voor, maar soms ook enkel in een heup. HD valt onder aandoeningen, die optreden en ontstaan tijdens de groei.

Wat is heupdysplasie?

Heupdysplasie is het niet goed passen van heupkop en kom in elkaar. Met een mooi woord incongruent. De heup is een kogelgewricht en kan in principe in alle richtingen bewegen. Als de kop en kom niet goed in elkaar passen zal de beweging in het heupgewricht minder goed verlopen. De heup geeft minder stabiliteit, die erg belangrijk is bij het staan en bewegen van de hond. Door de gebrekkige congruentie en stabiliteit ontstaat gemakkelijk artrose, dat uiteindelijk veel pijn en bewegingsbeperking geeft.

Het niet goed passen van heupkom en kop kan veroorzaakt worden door een ondiepe kom, een te kleine heupkop of te weinig stabiliteit. Er is een duidelijke erfelijke factor aanwezig en soms komt de aandoening door een trauma op jonge leeftijd. Te rijke voeding in verkeerde samenstelling heeft een belangrijke invloed op het ontstaan van HD. Daarom is passende voeding tijdens de groei van de pup zo belangrijk. Fit Dog Program bemoeit zich alleen met de fysieke kant van de hond en niet met voeding. Neem voor meer informatie op dat punt contact op met je eigen dierenarts!

Kijk voor meer informatie over HD op de link van de LICG.

Welke verschijnselen kun je zien bij een hond met HD?

  • de hond heeft moeite bij het opstaan
  • wil niet meer in de auto springen
  • hij vermijdt spelen met andere honden
  • loopt met een waggelende gang
  • beweegt met een bolle rug
  • loopt kreupel met een van de achterpoten
  • kan narrig reageren door de pijn
  • gaat regelmatig liggen tijdens de wandeling

Niet alle honden hebben alle verschijnselen, maar als je hond een paar verschijnselen toont ga naar de dierenarts voor nader onderzoek. Hoe sneller de diagnose is gesteld hoe beter het resultaat van de behandeling kan zijn.

De diagnose van HD wordt gesteld door lichamelijk onderzoek (Ortolani test) en onderzoek van de heup en met Rontgen-foto’s door de dierenarts.

HD is een groeistoornis, die soms al met 4 maanden te zien is. Let op bij de opgroeiende hond van een groot ras tussen de 4 en 7 maanden op de verschijnselen die hierboven zijn beschreven. Bij twijfel raadpleeg je dierenarts!

Behandelingen

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk:

Operatief:

Fysiotherapie/oefentherapie:

Fysiotherapie kan veel verlichting geven door oefentherapie al dan niet in de aquatrainer. Het is erg belangrijk dat de hond in beweging blijft en sterke spieren rondom het heupgewricht ontwikkelt en blijft ontwikkelen. Botten, banden en het kapsel zorgen voor een passieve stabilisatie in het gewricht (20%). Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat spieren en coördinatie (de actieve stabilisatie) 80% van de gehele stabilisatie in een gewricht voor zijn rekening neemt. Krachtige spieren en goede coördinatie kunnen door op het juiste moment, in de juiste volgorde en met de juiste kracht zorgen dat de kop goed in de kom wordt gehouden tijdens alle bewegingen.

Oefenen in een aquatrainer stimuleert de juiste spieren en de coördinatie voor het verlichten of verbeteren van de HD-klachten voor de hond. Of er voor je hond gekozen is voor een operatie of een conservatieve behandeling (= met oefentherapie en medicatie) aquatraining is in beide gevallen een veilige en zeer goede trainingsmogelijkheid voor de revalidatie van je hond. De Core Stability wordt door de training verbeterd en daarmee kunnen gewrichten stabieler en efficiënter bewegen, waardoor de kans op artrose vermindert of langer wegblijft.

Revalidatieprogramma

Fit Dog Program heeft een revalidatieprogramma opgesteld voor honden met Heup Dysplasie. Het programma is geschikt voor honden na een heupoperatie, maar ook voor honden die conservatief ( = zonder operatie met oefentherapie en medicatie) behandeld worden.

Met dit revalidatieprogramma zal je hond in ieder geval op een verantwoorde manier dit revalidatietraject doorlopen en krijg je tips hoe je je training in de toekomst moet inrichten. De hond wordt gedurende het hele proces begeleid door de specialisten van Fit Dog Program. Je moet hiervoor regelmatig filmpjes insturen van de oefeningen die jullie doen. Op basis hiervan zal de begeleiding speciaal aangepast worden voor jouw hond met zijn specifieke klachten en lichaam, waarbij de systematiek van Fit Dog Program als leidraad genomen wordt.

Als je hond last heeft van HD zal hij veel baat hebben bij dit revalidatieprogramma. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met Fit Dog Program.